εκτειχίζω


εκτειχίζω
ἐκτειχίζω (Α)
τειχίζω εντελώς, ενισχύω με οχυρώματα, οχυρώνω («ἆθλα ὑποσχόμενος δώσειν τοῑς πρώτοις ἐκτειχίσασι», Ξεν.).

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἐκτειχιοῦντα — ἐκτειχίζω fortify completely fut part act neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) ἐκτειχίζω fortify completely fut part act masc acc sg (attic epic doric) ἐκτειχίζω fortify completely fut part act neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) ἐκτειχίζω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκτειχίζει — ἐκτειχίζω fortify completely pres ind mp 2nd sg ἐκτειχίζω fortify completely pres ind act 3rd sg ἐκτειχίζω fortify completely pres ind mp 2nd sg ἐκτειχίζω fortify completely pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκτειχίσαι — ἐκτειχίζω fortify completely aor inf act ἐκτειχίσαῑ , ἐκτειχίζω fortify completely aor opt act 3rd sg ἐκτειχίζω fortify completely aor inf act ἐκτειχίσαῑ , ἐκτειχίζω fortify completely aor opt act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκτειχισθῆναι — ἐκτειχίζω fortify completely aor inf pass ἐκτειχίζω fortify completely aor inf pass …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκτειχίζεσθαι — ἐκτειχίζω fortify completely pres inf mp ἐκτειχίζω fortify completely pres inf mp …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκτειχίζοντες — ἐκτειχίζω fortify completely pres part act masc nom/voc pl ἐκτειχίζω fortify completely pres part act masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκτειχίσαντες — ἐκτειχίζω fortify completely aor part act masc nom/voc pl ἐκτειχίζω fortify completely aor part act masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκτειχίσαντος — ἐκτειχίζω fortify completely aor part act masc/neut gen sg ἐκτειχίζω fortify completely aor part act masc/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκτετειχικώς — ἐκτειχίζω fortify completely perf part act masc nom/voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκτετείχισται — ἐκτειχίζω fortify completely perf ind mp 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.